Bezpieczny komin

System, który wykorzystuje jako źródło ciepła powietrze ogrzane przez wkład kominkowy nazywamy systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP). Bardzo dobrze kominek sprawdza się do ogrzewania domu, ale nie powinien być jedynym źródłem ciepła. Korzystanie z tego typu ogrzewania jest dość uciążliwe i mało efektywne. Wiele osób wybiera jednak to źródło ciepła jako główne do ogrzewania domu. W takim wypadku może wybrać pomiędzy kominkiem opalanym drewnem a kominkiem z płaszczem wodnym ogrzewającym wodę z instalacji wodnej w domu. Najlepiej, aby kominek był zlokalizowany w centralnej części domu. Aby kominek mógł funkcjonować niezbędny jest mu komin. W przypadku gdy zdecydujemy się na ogrzewanie domu ciepłym powietrzem, dobrze aby w projekcie domu umieścić system kanałów rozprowadzających ogrzane powietrze oraz uwzględniony odpowiedni rodzaj stropu, a pomieszczenia powinny zostać przygotowane na odpowiednią wysokość (większą niż standardowa). Bardzo często do rozprowadzenia kanałów z gorącym powietrzem jest umieszczenie ich w podwieszanym suficie. Jeśli kominek zlokalizowany zostanie w centralnym punkcie domu zapewni że wszystkie kanały będą tej samej długości. Zagwarantuje to powietrze o tej samej ciepłocie do każdego punktu rozprowadzenia. Komin, do którego zostanie podłączony kominek powinien być odpowiednio dostosowany pod względem wielkości. Przepisy mówią, że wielkość kanału dymowego nie może być mniejsza niż 14x14 cm. W rzeczywistości przekroje kominów dymowych wykonywane są zdecydowanie większe. Komin wykonuje się w odniesieniu do jego lokalizacji biorąc pod uwagę jakie kanały zostaną w nim wykonane. Komin wbudowany w ścianę zaoszczędzi nam miejsca w pokoju i jest tańszy do wykonania. Jeśli komin ma być przeznaczony tylko do podłączenia kominka, lepsze będzie wykonanie go z elementów prefabrykowanych. Komin powinien w zestawie zawierać nie tylko kanał dymowy, ale również wentylacyjny – niezbędny dla naszego bezpieczeństwa, gdy chcemy korzystać z kominka.

portal11_

Wiele osób zastanawia się czy wyposażać murowany z cegieł komin we wkład ze stali. Umiejętne palenie w kominku i solidnie (szczelnie, prosto) pozbawiają nas konieczności użycia wkładu stalowego do komina. W przypadku podłączenia wkładu z płaszczem wodnym – z powodu niskich temperatur spalin osiąganych z tego paleniska a tym samym możliwość tworzenia się kondensatu na ściankach wewnętrznych komina – zastosowanie wkładu stalowego jest sensowne.