Ogrzewanie kominkiem

Jedyna wada jaka istnieje przy ogrzewaniu powietrznym to konieczność rozprowadzenia go kanałami po domu. System, który wykonuje się do rozprowadzenia ciepłego powietrza nazywamy systemem DGP. Powietrza ogrzewa się opływając dookoła rozgrzany wkład kominkowy po czym jest dystrybuowane kanałami do poszczególnych pomieszczeń. Na zakończeniach przewodów stosuje się nawiewniki zwane anemostatami. Powietrze, które zostało schłodzone przemieszcza się w dół i kratkami w obudowie kominka przy pomocy naturalnego ciągu lub wymuszeniu turbin powraca do kominka.

portal11_

Warunkiem właściwego funkcjonowania systemu jest możliwość swobodnego przemieszczania się powietrza. Celem zapewnienia tej swobody stosuje się w drzwiach wewnętrznych kratki, podcina drzwi lub wierci w nich otwory. Z powodu możliwości przenoszenia zapachów, w łazienkach ani w kuchniach nie stosuje się wlotów powietrza z systemu. Należy zapewnić tym pomieszczeniom inny sposób ogrzewania. Unoszenie kurzu z powodu zastosowania systemu DGP można ograniczyć stosując filtr na turbinie. System DGP można wykonać również w układzie zamkniętym. W tym przypadku nie trzeba wykonywać szczelin w drzwiach, system korzysta z dwóch rur – jedna z nich doprowadza ciepłe powietrze a druga odprowadza chłodne do kominka. Ogrzewanie DGP zależnie od zastosowanej odległości przewodów rozprowadzających ogrzane powietrze z kominka stosuje się w systemie grawitacyjnym lub z użyciem turbiny, która wymusza ruch powietrza. Aby powietrze było rozprowadzone bez użycia turbiny długość przewodów nie powinna być wieksza niż 3 – 4 metry w odległości poziomej od kominka. Najlepiej jeśli kominek zostanie umieszczony w centralnym punkcie domu. Lepsze działanie systemu zapewni wymuszony system obiegu powietrza. Powietrze wtedy może być rozprowadzane na większe odległości i do większej ilości punktów. Praca turbiny wymaga jednak podłączenia jej do prądu toteż w czasie awarii prądu nie jest możliwe jej działanie. Poza tym jest źródłem hałasu o słyszalności zależnej od jej mocy, umiejscowienia oraz jakości.